ઓરડા સામું જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરડા સામું જોવું

  • 1

    પોતાના ઘરની સ્થિતિ આર્થિક સ્થિતિ જોવી વિચારવી; ઓરડો તપાસવો.