ઓરડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરડો કરવો

  • 1

    ઘર ઝાલીને-ઓરડામાં બેસી રહેવું.

  • 2

    ઉંમરે પહોંચતાં દંપતીએ અલગ સૂવું.