ઓરડો તપાસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરડો તપાસવો

  • 1

    પોતાના ઘરની આર્થિક સ્થિતિ જોવી વિચારવી; ઓરડો તપાસવો.