ઓરડો સાચવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરડો સાચવવો

  • 1

    ઘરની ધનદોલતની તપાસ રાખવી.