ઓરડે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરડે બેસવું

  • 1

    સ્ત્રીએ રાંડવું; ખૂણો પાળવો.