ઓરતો રહી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરતો રહી જવો

  • 1

    મનની ઇચ્છા મનમાં રહી જવી-સફળ ન થવી.