ઓરતો વીતવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરતો વીતવો

  • 1

    મનની ઈચ્છા પૂરી થવી.