ગુજરાતી માં ઓરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓરો1ઓરો2

ઓરો1

અવ્યય

  • 1

    પાસે.

ગુજરાતી માં ઓરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓરો1ઓરો2

ઓરો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઓરનાર.

અવ્યય

  • 1

    ઓરે; પાસે.