ઓલુંદોલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓલુંદોલું

વિશેષણ

  • 1

    ઓલિયું દોલિયું; ભોળું અને દોલું-ઉદાર.