ગુજરાતી માં ઓલાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓલાણ1ઓલાણ2

ઓલાણ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઓલવવું તે; હોલાણ.

મૂળ

જુઓ ઓલવવું

ગુજરાતી માં ઓલાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓલાણ1ઓલાણ2

ઓલાણું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઓલવવું તે; હોલાણ.

મૂળ

જુઓ ઓલવવું

ગુજરાતી માં ઓલાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓલાણ1ઓલાણ2

ઓલાણ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કોસ ખેંચતા બળદોને ઊતરવાનો ઢાળવાળો ખાડો.

મૂળ

सं. औलान

ગુજરાતી માં ઓલાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓલાણ1ઓલાણ2

ઓલાણું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કોસ ખેંચતા બળદોને ઊતરવાનો ઢાળવાળો ખાડો.

મૂળ

सं. औलान