ગુજરાતી

માં ઓલાણની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓલાણ1ઓલાણું2ઓલાણ3ઓલાણું4

ઓલાણ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઓલવવું તે; હોલાણ.

મૂળ

જુઓ ઓલવવું

ગુજરાતી

માં ઓલાણની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓલાણ1ઓલાણું2ઓલાણ3ઓલાણું4

ઓલાણું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઓલવવું તે; હોલાણ.

મૂળ

જુઓ ઓલવવું

ગુજરાતી

માં ઓલાણની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓલાણ1ઓલાણું2ઓલાણ3ઓલાણું4

ઓલાણ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કોસ ખેંચતા બળદોને ઊતરવાનો ઢાળવાળો ખાડો.

મૂળ

सं. औलान

ગુજરાતી

માં ઓલાણની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓલાણ1ઓલાણું2ઓલાણ3ઓલાણું4

ઓલાણું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કોસ ખેંચતા બળદોને ઊતરવાનો ઢાળવાળો ખાડો.

મૂળ

सं. औलान