ઓળખાણપાળખાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓળખાણપાળખાણ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પિછાન; પરિચય.

  • 2

    ઓળખવાનું ચિહ્ન-સાધન.

  • 3

    ઓળખીતા માણસની ખાતરી.