ઓળછોળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓળછોળ

અવ્યય

  • 1

    ઓળેછોળે; સૂપડે ને ટોપલે; છૂટે હાથે.

ઓળેછોળે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓળેછોળે

અવ્યય

  • 1

    સૂપડે ને ટોપલે; છૂટે હાથે.