ગુજરાતી

માં ઓળછોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓળછોળ1ઓળેછોળે2

ઓળછોળ1

અવ્યય

  • 1

    ઓળેછોળે; સૂપડે ને ટોપલે; છૂટે હાથે.

ગુજરાતી

માં ઓળછોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓળછોળ1ઓળેછોળે2

ઓળેછોળે2

અવ્યય

  • 1

    સૂપડે ને ટોપલે; છૂટે હાથે.