ઓળંબો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓળંબો મૂકવો

  • 1

    ઓળંબો કામમાં લેવો.