ઓળો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓળો પાડવો

  • 1

    ઓળાનો પોંક તૈયાર કરવો.