ઓળો બાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓળો બાળવો

  • 1

    વાત ઉઘાડી કરવી.