ઓળે ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓળે ઊતરવું

  • 1

    સહેજ છાયામાં કે સંબંધમાં જવું; ઓળો લેવો.