ઓવર-બાઉન્ડરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓવર-બાઉન્ડરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ક્રિકેટના મેદાન બહાર કૂદીને જાય એવો ફટકો.