ઓશીકું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓશીકું રાખવું

  • 1

    ટેકણ તરીકે ઓશીકું ગોઠવવું.