ઓસડ વાટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓસડ વાટવું

  • 1

    શિક્ષા કરવી.

  • 2

    ભૂંડું બોલવું.