ઓસાંક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓસાંક

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    જે ઉષ્મામાને ઝાકળ પડવાનું શરૂ થાય તેનો અંક; 'ડ્યૂપૉઇન્ટ'.

મૂળ

ઓસ+અંક