ઓસાણ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓસાણ આવવું

  • 1

    યાદ આવવું (?).