ઓસીકું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓસીકું મૂકવું

  • 1

    ટેકણ તરીકે ઓશીકું ગોઠવવું.