ગુજરાતી

માં ઔર્ધ્વદેહિકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઔર્ધ્વદેહિક1ઔર્ધ્વદૈહિક2

ઔર્ધ્વદેહિક1

વિશેષણ

  • 1

    ઊર્ધ્વદેહને-મરણક્રિયાને લગતું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ઔર્ધ્વદેહિકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઔર્ધ્વદેહિક1ઔર્ધ્વદૈહિક2

ઔર્ધ્વદૈહિક2

વિશેષણ

  • 1

    ઊર્ધ્વદેહને-મરણક્રિયાને લગતું.

મૂળ

सं.