કંઈક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઈક

વિશેષણ & સર્વનામ​

  • 1

    કશુંક; કાંઈક [નિશ્ચયાર્થ ને હકારાર્થમાં વપરાય].

કંઈક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઈક

વિશેષણ & સર્વનામ​

  • 1

    કેટલુંક; થોડુંક.

કંઈક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઈક

અવ્યય

  • 1

    ક્યાંક.