કંઈને કાવશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઈને કાવશ

  • 1

    કશું પણ નહિ.