કક્કો ઘૂંટ્યા કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કક્કો ઘૂંટ્યા કરવો

  • 1

    પોતાની જીદ વારે વારે આગળ કરવી.