કકડતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કકડતું

વિશેષણ

  • 1

    (કકડવું-વ૰કૃ૰) ઘણું જ તપી ગયેલું; ઊકળતું.

  • 2

    ચોખ્ખું અને ઇસ્ત્રીવાળું (કપડું).

  • 3

    આકરી-ધ્રુજાવે એવી (ટાઢ).