કૂકડભાગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂકડભાગે

અવ્યય

  • 1

    અર્ધોઅર્ધ-બરાબર સરખે ભાગે.