કકડે બચકે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કકડે બચકે

અવ્યય

  • 1

    થોડે થોડે કરીને.