કકણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કકણવું

  • 1

    કણકણવું; દુઃખ અથવા અસંતોષને લીધે ગળામાંથી અસ્પષ્ટ અવાજ કાઢવો; ઝીણું રોવું.