કકણાટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કકણાટો

  • 1

    કણકણવું તે.