ગુજરાતી

માં કકણોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કકણો1કૂંકણો2

કકણો1

પુંલિંગ

  • 1

    થથરાટ; કંપ.

ગુજરાતી

માં કકણોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કકણો1કૂંકણો2

કૂંકણો2

પુંલિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી સુરત તરફની એક રાનીપરજનો માણસ.

મૂળ

જુઓ કંકણી