કકણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કકણો

પુંલિંગ

  • 1

    થથરાટ; કંપ.

કૂંકણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂંકણો

પુંલિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી સુરત તરફની એક રાનીપરજનો માણસ.

મૂળ

જુઓ કંકણી