કંકુનાં પગલાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંકુનાં પગલાં કરવાં

  • 1

    આગમનથી ઘરને સુખી કરવું.