કંકુને પગલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંકુને પગલે

  • 1

    ઊભી આબરૂએ.