ગુજરાતી

માં કુકરેકૂકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કુકરેકૂક1કૂકરેકૂક2

કુકરેકૂક1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કૂકરેકુક; કૂકડેકૂક; કૂકડાના બોલવાનો શબ્દ.

ગુજરાતી

માં કુકરેકૂકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કુકરેકૂક1કૂકરેકૂક2

કૂકરેકૂક2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કૂકડેકૂક; કૂકડાના બોલવાનો શબ્દ.

મૂળ

રવાનુકારી