કુકરેકૂક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુકરેકૂક

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કૂકરેકુક; કૂકડેકૂક; કૂકડાના બોલવાનો શબ્દ.

કૂકરેકૂક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂકરેકૂક

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કૂકડેકૂક; કૂકડાના બોલવાનો શબ્દ.

મૂળ

રવાનુકારી