કૂકવો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂકવો કરવો

  • 1

    મરનાર પાછળ રડવું.

  • 2

    લાક્ષણિક અવસરે ખર્ચ કરવા આનાકાની કરવી.