કકારાંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કકારાંત

વિશેષણ

  • 1

    છેડે કકારવાળું.