કંકાસિયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંકાસિયણ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કંકાસિયા સ્વભાવની.