કક્ષાધમનિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કક્ષાધમનિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કક્ષામાંની-પડખામાંની ધોરી નસ.