કંકુ છાંટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંકુ છાંટવું

  • 1

    કંકુ છાંટીને મંગળ કાર્યના શુકન કરવા.