ગુજરાતી

માં કખડમાકડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કખડમાકડી1કખડમાંકડી2

કખડમાકડી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જીવડું.

મૂળ

કુ+ખડ+માંકડી

ગુજરાતી

માં કખડમાકડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કખડમાકડી1કખડમાંકડી2

કખડમાંકડી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જીવડું.

મૂળ

કુ+ખડ+માંકડી