કચકચિયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચકચિયણ

વિશેષણ

 • 1

  તકરારી; કજિયાખોર.

 • 2

  માથાફોડિયું; જિદ્દી.

 • 3

  કાદવ કરે એવું, અટક્યા વગર અને થોડે થોડે પડતું (પાણી, વરસાદ ઇત્યાદિ).

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તકરારી; કજિયાખોર.

 • 2

  માથાફોડિયું; જિદ્દી.

 • 3

  કાદવ કરે એવું, અટક્યા વગર અને થોડે થોડે પડતું (પાણી, વરસાદ ઇત્યાદિ).