કચ્ચરઘાણ નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચ્ચરઘાણ નીકળવો

  • 1

    પૂરી ખરાબી-પાયમાલી થવી.