કચ્ચરઘાણ વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચ્ચરઘાણ વળવો

  • 1

    પૂરી ખરાબી-પાયમાલી થવી.