કચ્છાવતાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચ્છાવતાર

પુંલિંગ

  • 1

    ઈશ્વરના દશમાંનો એક અવતાર.