ગુજરાતી

માં કચ્છોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચ્છો1કચ્છો2

કચ્છો1

પુંલિંગ

  • 1

    એક જાતની માછલી.

  • 2

    લંગોટ; કછોટો.

ગુજરાતી

માં કચ્છોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચ્છો1કચ્છો2

કચ્છો2

પુંલિંગ

  • 1

    લંગોટ; કછોટો.