કચ્છો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચ્છો

પુંલિંગ

  • 1

    એક જાતની માછલી.

  • 2

    લંગોટ; કછોટો.

કચ્છો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચ્છો

પુંલિંગ

  • 1

    લંગોટ; કછોટો.