ગુજરાતી

માં કચડોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચડો1કચૂડો2કૂચડો3

કચડો1

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી સુકુમાર; કુમળો.

ગુજરાતી

માં કચડોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચડો1કચૂડો2કૂચડો3

કચૂડો2

પુંલિંગ

 • 1

  હીંચકો; ઝૂલો.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં કચડોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચડો1કચૂડો2કૂચડો3

કૂચડો3

પુંલિંગ

 • 1

  વાસણને અંદરથી માંજવાનો એક છેડે કૂચાવાળો લાકડાનો કકડો.

 • 2

  ધોળવા માટે બનાવેલો ભીંડી કે મુંજનો રેસાનો ઝૂડો-સાવરણો.

 • 3

  વણાટમાં પવાયત વખતે વપરાતું એક સાધન.

 • 4

  ભોટવો.

  જુઓ કૂચ =કુજો

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી સુકુમાર; કુમળો.

મૂળ

જુઓ કાચું