કૂચડો ઘસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂચડો ઘસવો

  • 1

    વાસણ માંજવા અંદર કૂચડાથી ઘસવું.