કચરકૂટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચરકૂટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કચરવું અને કૂટવું તે.

  • 2

    મહેનત.

  • 3

    લડાલડી; મારામારી.