કચરાકચડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચરાકચડ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કચરાઈ જવાય એવી સખત ભીડ.